Algemene Voorwaarden

Middels uw (aan)betaling aan de eigenaar van de vakantiewoning Le Petit Four, hierna te noemen: de verhuurder, bevestigt u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan.
U wordt hierna genoemd: de huurder.

1. Reserveren
1.1 Reserveren kan via e-mail of telefonisch. Deze reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de totale huursom binnen 2 weken na reservering.
1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 6 weken dient de huursom in één geheel te worden betaald.
1.3 In geval van annulering van de reservering door de huurder zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 2).

2. Annuleringsvoorwaarden
2.1 Annuleringen door huurder dienen per e-mail te worden doorgegeven aan de verhuurder. Deze zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.
2.2 Bij annulering door de huurder tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de aanbetaling (zoals genoemd in punt 1.1), onder aftrek van € 50 administratiekosten, terugbetaald.
2.3 Bij annulering door huurder tussen 10 en 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht, zijnde de aanbetaling (zoals genoemd in punt 1.1).
2.4 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd; de reeds betaalde waarborgsom zal worden terugbetaald.
2.5 De huurder wordt geadviseerd zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Aansprakelijkheid huurder en Waarborgsom
3.1 Tijdens verblijf in de vakantiewoning Le Petit Four is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade veroorzaakt door toedoen van huurder en/of reisgenoten, evenals bezoekers, geheel door huurder dienen te worden vergoed aan de verhuurder. Hiervoor dient een waarborgsom van € 150 samen met restantbetaling (zie 1.2) te worden gedeponeerd. Deze waarborgsom zal, onder aftrek van te verrekenen kosten, pas na 14 dagen na vertrek worden terugbetaald.

4. Aansprakelijkheid vakantiewoning Le Petit Four
4.1 De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de vakantiewoning.